Metadon

Vad är metadon?

Metadon, eller (RS)-6-(dimetylamino)-4,4-difenylheptan-3-on vilket är dess fullständiga benämning, är en opoid. Metadon finns i både tablett- och vätskeform, är narkotikaklassat och har effekter som kan liknas vid morfin. Det används i vården mot smärtsjukdomar och som behandling vid narkotikamissbruk av t.ex. heroin.

Läkemedelsassisterad behandling

Vad är läkemedelsassisterad behandling?
För den som har ett heroinmissbruk kan ett alternativ vara  behandling som är läkemedelsassisterad. Då får du hjälp och bahandling  samt medicin under kontrollerade former. Här nedan följer några länkar för att få behandling.